Kounosei no Matsuri – SMAN 81 Jakarta, 19 Sept 2015

Kounosei no Matsuri 2015 – Jakarta

Tanggal: 19 September 2015
Tempat: SMAN 81, Jl. Kartika Eka Paksi Jakarta

Harga Tiket Masuk: Rp. 15.000

Kounosei no Matsuri - SMAN 81 Jakarta, 19 Sept 2015
Kounosei no Matsuri – SMAN 81 Jakarta, 19 Sept 2015

Program acara:

  • Cosplay
  • Karaoke
  • Takoyaki
  • Komik
  • Kanji

Info dan kontak:

  • Facebook: Kounosei no Matsuri
  • Twitter: @kounosei_81