12th All Indonesia Young Koi Show – Mall Alam Sutera Tangerang, 15 – 17 April 2016

12th All Indonesia Young Koi Show 2016

Tempat: Mall @ Alam Sutera, Tangerang
Tanggal: 15 – 17 April 2016

12th All Indonesia Young Koi Show - Mall Alam Sutera Tangerang, 15 - 17 April 2016
12th All Indonesia Young Koi Show – Mall Alam Sutera Tangerang, 15 – 17 April 2016

Asosiasi Pecinta Koi Indonesia (APKI) proudly presents 12th All Indonesia Young Koi Show.

Varietas yang ditampilkan:

 • Kohaku
 • Taisho Sanshoku
 • Showa Sanshoku
 • Shiro Utsuri
 • Koromo
 • Goshiki
 • Kinginrin A
 • Hikari Moyomono
 • Kawarimono
 • Doitsu
 • Hi Ki utsurimono
 • Bekko
 • Shusui
 • Asaci
 • Kinginrin B
 • Hikaru Mujimono
 • Tancho

Info dan kontak:

 • Twitter: @mall_alamsutera
 • Instagram: @mall_alamsutera